KİTAPLAR

 

1. Aydın Ö, Keskin G. Spazmodik disfoniler ve tedavisi. Ses ve Ses Hastalıkları. Ed. Oğuz A, Demireller A.  Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul s: 61-72, 1996.

 

2. Keskin G, Aydın Ö. Vokal kordun benign lezyonları. Ses ve Ses Hastalıkları. Ed. Oğuz A, Demireller A.  Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul s: 93-97, 1996.

 

3. Çeviri : Aydın Ö. Akut nazal fraktürlerin tanı ve tedavisi. Burun ve Paranazal Sinüs Travmaları. Çeviri Editörleri: Oğuz A, Koca Ö.  Nobel Tıp, İstanbul s: 21-38, 1995.

 

4. Çeviri : Aydın Ö. Serebrospinal sıvı kaçağı ve sefalosellerin endoskopik tedavisi. Sinüs Hastalıkları. Çeviri editörleri: Özkarakaş H , Yıldırım N. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul s:335-340, 2003.

 

5.  Aydın Ö. Boyun kitleleri. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi. Ed.Can Koç. Güneş Kitabevi. Ankara, s: 887-899, 2004.

 

6. Çeviri: Aydın Ö. Tiroid ve Paratiroid Bezlerin Cerrahisi. Larinks, Trakea, Özofagus ve Boyun Cerrahisi. Ed. Montgomery WW. Çeviri ed. Çetin Kaleli. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. S:388-409, 2004.

 

7.  Aydın Ö, Camcıoğlu A. Otolarengolojide Deney Modelleri. Cerrahi Araştırma. Ed. Nuh Zafer Cantürk, İskender Sayek. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul S:565-576, 2005.

 

8.  Aydın Ö, Camcıoğlu A. Geriatrik Otolarengoloji. Geriatri . Ed.Nejat Gacar.