top of page
Ömer aydın baş boyun kanser tiroid cerahisi.jpg

Prof. Dr.
Ömer AYDIN

Kulak Burun Boğaz & Baş-Boyun Cerrahisi
Services

Akademik Yayınlar

YUTDIŞI YAYINLAR
 

1. Acar A, Dursun G, Aydın Ö, Akbaş Y. J- Insicion in neck dissections. Journal of Laryngology and Otology 112: 55-60, 1998.

 

2. Aydın Ö, Üstündağ E, İşeri M, Keskin G, Oğuz A. Laryngeal amyloidosis with laryngocele: A case report. Journal of Laryngology and Otology 113: 361-363, 1999. 

 

3. Üstündağ E, İşeri M, Aydın Ö, Dal H, Almaç A, Paksoy N. Adenoid cystic carcinoma of the tongue. Journal of Laryngology and Otology 114: 477-480, 2000.

 

4. Aydın Ö, Üstündağ E, Çiftçi E, Keskin G. Pneumatization of the Inferior Turbinate. Auris Nasus Larynx 28:361-363, 2001. (SCI)

 

5. Üstündağ E, Aydın Ö, Ateşpare A, Keskin G; Dil kökü kanserlerinde kombine suprahyoid-transoral yaklaşım. KBB İhtisas Dergisi 10:13-17, 2003. (PubMed)

 

6. Kılıçkan L, Gürkan Y, Aydın Ö, Etiler. The effect of spinal-epidural (CSE) anaesthesia and size of spinal needle on postoperative hearing loss after elective caesarean section. Clin Otolaryngol 28:267-272, 2003. (SCI)

 

7.  Pfister M, Thiele H, Van Camp G, Frensen E, Apaydın F, Aydın Ö, Leistenschneider P, Devoto M, Zenner HP, Blin N, Nurnberg P, Ozkarakas H, Kupka S.  A genotype-phenotype correlation with gender-effect for hearing impairment caused by TECTA mutations. Cell Physiol Biochem 14(4-6):369-76, 2004. (SCI)

 

8. Şengör A, Wilke A, Aydin Ö, Gündeş S, Almaç A. Isolated necrotizing epiglottitis: report of a case in a neutropenic patient and review of the literature. Ann Otol Rhinol Laryngol 113;225-228, 2004. (SCI)

 

9. Aydın Ö, Üstündağ E, Boyacı Z, Müezzinoğlu B. Skin metastasis: an unusual localization from laryngeal carcinoma. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 12(3-4):103-106, 2004. (PubMed)

 

10. Sengor A, Aydin O, Mola F, Gürbüz Y. Evaluation of alloderm and autologous skin in quadriceps muscles of rats for injection laryngoplasty.  Eur Arch Otorhinolaryngol. 2005 Feb;262(2):107-12. Epub 2004 Feb 18. (SCI)

 

11. Üstündağ E, Kaur AC, Boyacı Z, Keskin G, Aydın Ö. Combined use of histopathology with touch smear cytology in biopsies of the larynx. Eur Arch Otorhinolaryngol 263:866-871, 2006. (PubMed)

 

12. Gürbüz Y, Yıldız K, Aydın Ö, Almaç A. Immunophenotypical profiles of salivary gland tumors: a new evidence for their histogenetic origin. Pathologica. 2006 Apr;98(2):147-52. (PubMed)

 

13. İşeri M, Aydın Ö, Üstündağ E, Keskin G. Management of lateral sinus thrombosis in chronic otitis media. Otol Neurotol. 2006 Dec;27(8):1098-103.

 

14. Aydın Ö, İşeri M, Öztürk M. Radiofrequency in the treatment of idiopathic bilateral palatal myoclonus. A new indication. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2006 Nov;115(11):824-6.

 

15.Keskin G, Keskin S, Aydın Ö, Gürbüz Y, Üstündağ E. İnjection tongueplasty:effects of sclerosant OK-432 on rat tongue. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 Jan;264(1):75-9. Epub 2006 Aug 11. (PubMed)

 

16. İşeri M, Üstündağ E, Aydın Ö. A rare anatomic variationof the spinal accesory nevre. J Laryngol Otol. 2007 Mar;121(3):277-8. Epub 2006 Nov 2

 

17. Aydin O, Sengor GA, Gurbuz Y, Mola F. Histopathologic study of minced and injected expanded polytetrafluoroethylene (Gore-Tex) in quadriceps muscle of rats for injection laryngoplasty. Auris Nasus Larynx. 2007 Sep;34(3):333-8. Epub 2007 Jan 12.

 

18. Gurbuz Y, Kose N, Aydin O, Ozturk M. An immunohistochemical profile of giant cell carcinoma of the larynx. Auris Nasus Larynx. 2007 Sep;34(3):413-6. Epub 2007 Mar 21.

 

19. Aydın Ö, Keskin G, Üstündağ E, İşeri M, Özkarakaş H. Choanal polyps: An evaluation of 53 cases. Am J Rhinol. 2007 Mar-Apr;21(2):164-8.

 

20. Aydin O, Ozturk M, Anik Y. Superior laryngeal neuralgia after acute laryngitis and treatment with a single injection of a local anesthetic. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Sep;133(9):934-5. 

 

21. Anik Y, Corapcioglu F, Aydin O. Rhabdomyosarcoma of the uvula. Pediatr Hematol Oncol. 2007 Dec;24(8):639-40.  

 

22. Aydin O, Memisoglu I, Ozturk M, Altintas O. Anterior ischemic optic neuropathy after unilateral radical neck dissection: case report and review. Auris Nasus Larynx. 2008 Jun;35(2):308-12. Epub 2007 Nov 5. 

 

23. Sengör GA, Aydin O. Tracheo-innominate artery fistula in a laryngectomized patient.

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008 Mar-Apr;18(2):106-9.

 

24. Aydın O, Ustündağ E, Işeri M, Erçin C. Laryngeal adenoid cystic carcinoma in an adolescent.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008 Sep-Oct;18(5):319-322.

 

25. Cervical necrotizing fasciitis", Ulubil SA, Iseri M, Ozturk M, Ustundag E, Aydin O, Journal Of Otolarngology-Head & Neck Surgery (2009)

 

26. Congenital Cholesteatoma: Konjenital Kolesteatomlar”", İşeri M, Ulubil A, Aydın Ö, Topdağ M, Eliçora SŞ,, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 31(2), 358-62, (2011)

 

27. Baş ve Boyun Paragangliomalarında Tedavi Seçimi", Mete İşeri, Kadri İla, Kenan Koç, Şadan Yavuz, İ. Gürkan Keskin, Ömer Aydın, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 32 (5), 1327-34, (2012)

 

28. Sinonazal İnverted Papillom; Tedavi Yöntemleri ve Klinik Sonuçları. “Management of Sinonasal Inverted Papillomas and Clinic Outcomes” ", İ.Gürkan KESKİN, Kadri İLA, Mete İŞERİ, Ömer AYDIN, Murat Öztürk, Türkiye Klinikleri J Med Sci, DOİ: 10.5336/medsci.2012-31246, DOİ: 10.5336/medsci.2012-31246, , (2013)

 

29. Use of diced cartilage grafts wrapped with amniotic membrane in soft tissue augmentation: experimental study.", Ozturk M, Aydin O., Ann Otol Rhinol Laryngol. , , , (2013)

 

30. Endoscope assisted transoral approach to the parapharyngeal space tumors.", Iseri M, Ozturk M, Kara A, Ucar S, Aydin O, Keskin G., Head & Neck., , , (2013)

 

31. Sinonazal inverted papillom; Tedavi Yöntemleri ve klinik sonuçları. ", G Keskin. K İla, M İşeri, Ö Aydın, M Öztürk., Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. , , , (2013)

YURTİÇİ YAYINLAR

1. Işık AÜ, Berçin AS, Aydın Ö, Civelek B, Özgüler Z, Aktürk T. Cervical node metastases in squamous carcinoma of the larynx. Turkish Journal of Medical Research 11(2):101-105, 1993.

 

2. Aydın Ö, Akbaş Y, Erekul S, Anadolu Y, Esmer N. Larenksin spindle hücreli karsinoması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(3): 239-243, 1994.

 

3. Esmer N, Yılmaz O, Saatçı M, Berçin S, Aydın Ö. Boyun kitlelerinde tanı sorunları. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3(1): 42-45, 1995. 

 

4. Aydın Ö, Küçük B, Akbaş Y, Aktürk T. Larenks karsinomu ile kombine larengosel. KBB Postası 5: 46-48, 1996. 

 

5. Devge C, Aydın Ö. Gürültünün işitme sistemi üzerine yaptığı zararlı etkileri artırabilecek faktörler. TTB İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bülteni 4: 39-41, 1996.

 

6. Aydın Ö, Işık AÜ, Acar A, Cuhruk Ç. Larenks kanserlerinin preoperatif  T  evrelemesinde bilgisayarlı tomografinin değeri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 5(1): 60-63, 1997.

 

7. Akbaş Y, Acar A, Aydın Ö, Çalgüner M. Osseoentegre işitme cihazları ve orta kulak elektronik implantları. Klinik Bilimler & Doktor 6: 855-858, 1997.

 

8. Aydın Ö, Boyacı Z, Koca Ö. Dil apsesi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 2(2): 43-44, 1997.

 

9. Aydın Ö, Devge C, Üstündağ E, Keskin G, Oğuz A, Arslan A. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografilerinde anatomik varyasyonlar. KBB İhtisas Dergisi 5: 99-103, 1998. 

 

10. Işık AÜ, Aydın Ö, Avunduk MC. Tavşan nazal mukozasında Quercus Rubra poleninin etkisi. Karadeniz Tıp Dergisi 11: 1-2, 1998.

 

11. Öztürk SH, Aydın Ö, Kaçmaz M, Canbolat O. Nazal poliplerde adenozin deaminaz enzim aktivitesinin tayini. KBB İhtisas Dergisi 5(3): 198-200, 1998.

 

12. Üstündağ E, İşeri M, Aydın Ö, Keskin G, Kaur A. Giant cholesterol cyst of the temporal bone. KBB İhtisas Dergisi 5(3): 219-221, 1998. 

 

13. Aydın Ö, Üstündağ E, İşeri M, Oğuz A, Almaç A. Blom-Singer konuşma protezi ile total larenjektomi sonrası ses rehabilitasyonu. PTT Hastanesi  Dergisi 20(3): 138-141, 1998. 

 

14. Aydın Ö, Keskin G, Özkarakaş H, Üstündağ E, İşeri M. Maksiller sinüs hipoplazisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 6(3): 157-160, 1998. 

 

  • Acar A, Aydın Ö, Ergün A, Gerçeker M. Larenjektomili hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası solunum fonksiyon testleri. Tıp ve Sağlık Dergisi 3: 122-126, 1999.

 

16. Üstündağ E, Aydın Ö, Boyacı Z, Keskin G, Kaur A. Wegener granülomatozis: Burun ve paranazal sinüs bulguları. KBB İhtisas Dergisi 6(1): 82-85, 1999. 

 

17. Keskin G, Oğuz A, Aydın Ö, Üstündağ E. Larengofarengeal reflüde klinik yaklaşımımız. KBB Postası 9: 8-14, 1999.

 

18. Özkarakaş H, Aydın Ö, Akdeniz Ö, Kansu L. Otozomal dominant sensorinöral işitme kaybı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 7(1): 6-10, 1999. 

 

19. Oğuz A, İşeri M, Özkarakaş H, Aydın Ö, Kansu L. Pediatrik ve adölesan yaş grubunda endoskopik sinüs cerrahisi. KBB Klinikleri 2: 89-93, 1999. 

 

20. Aydın Ö, Oğuz A, Özkarakaş H, Keskin G, Akdeniz Ö. Çocuklarda adenoidal hipertrofinin değerlendirilmesinde transnazal endoskopi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 7(1): 17-19, 1999. 

 

21. Aydın Ö, İşeri M, Akdeniz Ö, Özkarakaş H, Elçin C. Larenksin verrüköz karsinomu. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2(4): 263-266, 1999. 

 

22. İşeri M, Aydın Ö, Üstündağ E, Akdeniz Ö, Oğuz A. Larenks kanser cerrahisi sonrası sesin karşılaştırmalı akustik analizi. KBB İhtisas Dergisi 9(6): 146-150, 1999. 

 

23. Keskin G, Üstündağ E, Aydın Ö, Oğuz A, İşeri M, Ceylan S. Hipofiz tümörlerinde endoskopik transnazal  transsfenoidal cerrahi. PTT Hastanesi Dergisi 21(2): 97-100, 1999. 

 

24. Tuncel İ, Özkarakaş H, Akdeniz Ö, Aydın Ö. Orofarengeal topikal anestezinin sağlıklı kişilerde solunum fonksiyon testlerine etkisi. PTT Hastanesi Dergisi 21(2): 81-84, 1999. 

 

25. Akdeniz Ö, Aydın Ö, Özkarakaş H, Çiftçi E. Fonksiyonel boyun diseksiyonlarında internal juguler ven açıklığının değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 7(2): 153-156, 1999. 

 

26. Aydın Ö, Paksoy N, Özkarakaş H, Üstündag E, Tuncel İ. Tiroid nodüllerinin tanı ve tedavisinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin değeri. KBB Postası 9: 21-25, 1999.

 

27. Aydın Ö,  Özkarakaş H, Keskin G, Akdeniz Ö. Burun ve sinüs kaynaklı mukozal kontakt başağrıları. KBB Klinikleri 1(3):126-131, 1999. 

 

28. Özkarakaş H, Aydın Ö, Akdeniz Ö, Tuncel İ. Vertebrobaziler dolikoektazi. PTT Hastanesi  Tıp Dergisi 21:167-170, 1999.

 

29. Tuncel İ, Özkarakaş H, Aydın Ö, Dursun N, Dursun E, Akdeniz Ö. Romatoid artritin orta kulak kemikçik eklemleri üzerindeki etkilerine odyometrik ve impedansmetrik yaklaşım. PTT Hastanesi  Tıp Dergisi 21:145-148, 1999.

 

30. Ergün A, Acar A, Aydın Ö, Gerçeker M. Larenks kanserli erkek hastaların solunum fonksiyon testleri. Optimal Tıp Dergisi 13:10-12, 2000.

 

31. Aydın Ö. İlaç ototoksisitesi : mekanizması,  risk faktörleri ve önlenmesi. Sendrom 12(1): 24-32, 2000.

 

32. Kansu L, Aydın Ö, Keskin G, Almaç A. Çocuklarda akut otitis media sonrası timpanometrik değişiklikler. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 8(1): 28-31, 2000.

 

33. Üstündağ E, Boyacı Z, Keskin G, Aydın Ö. Sigara kullanımında tat duyusu değişiklikleri. KBB Klinikleri 2(1):15-18, 2000.

 

34. Keskin G, Üstündağ E, Ateşpare A, Aydın Ö. Ekstraglandüler Yerleşimli Warthin Tümörü. PTT Hastanesi Tıp Dergisi  22 (2):104-106, 2000.  

 

35. Müezzinoğlu B, Gürbüz Y, Aydın Ö, Keskin G. Larenksin Bazaloid Yassı Epitel Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu. KBB İhtisas Dergisi 8(4):326-329, 2001. 

 

36. Keskin G, Üstündağ E, Aydın Ö, İşeri M, Kansu L. Benign Vokal Kord Lezyonlarında Videolaringostroboskopinin Değeri. Türk Otolarengoloji   Arşivi 39(1):30-39, 2001.

 

37. Aydın Ö, Üstündağ E, Şengör A. Larenks kanserlerinde tümör yayılımının rijit endoskoplarla değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi 40(3): 185-188, 2002.

 

38. Boyacı H, Ilgazlı A, Çiftci E, Aydın Ö, Yıldız F, Büyükgöze B. Astmalı olgularda sinüzit ve rinit sıklığı ile paranazal sinüs patolojilerinde Water’s grafisinin tanı değeri. Akciğer Arşivi 3: 105-110, 2002.

 

39. Gündeş S, Akhan S, Aydın Ö, Vahaboğlu H, Almaç A.  Kronik sinüzitli hastalarda tedavi öncesi endoskopik girişim ile alınan orta meatus aerob kültürlerinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 17(4):415-18, 2003.

 

40. Aydın Ö, Yayla B, Mola F. Anjiotensin II reseptör antagonisti (valsartan) kullanımına bağlı anjioödem. KBB Forum 3(4);134-36, 2004.

 

41. Arslan A, Aydın Ö, Müezzinoğlu B, Akansel G, Sarısoy HT, Anık Y. Papillary carcinoma with abundant calcification within a thyroglossal duct cyst. KBB Forum 4(2):104-106, 2004.

 

42. Aydın Ö, Mola F, Köse N. Nazal sarkoidoz.  KBB Forum 4(3):143-146, 2005.

 

43. Aydın Ö, Ateşpare A, Üstündağ E. Erişkinlerde adenoidal hipertrofi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir (Kabul tarihi 04.07.2005). 

 

44. Şengör A, Aydın Ö. Tracheo-innominate artery fistula in a laryngectomized patient and review. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir (Kabul tarihi 21.02.2006).

 

45. Gürbüz Y, Aydın Ö, Almaç A. Tenascin expression patterns of salivary gland tumors: an immunohistochemical and comparative study.  KBB Forum 5(1):35-40, 2006.

KİTAPLAR

 

1. Aydın Ö, Keskin G. Spazmodik disfoniler ve tedavisi. Ses ve Ses Hastalıkları. Ed. Oğuz A, Demireller A.  Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul s: 61-72, 1996.

 

2. Keskin G, Aydın Ö. Vokal kordun benign lezyonları. Ses ve Ses Hastalıkları. Ed. Oğuz A, Demireller A.  Ekin Tıbbi Yayıncılık, İstanbul s: 93-97, 1996.

 

3. Çeviri : Aydın Ö. Akut nazal fraktürlerin tanı ve tedavisi. Burun ve Paranazal Sinüs Travmaları. Çeviri Editörleri: Oğuz A, Koca Ö.  Nobel Tıp, İstanbul s: 21-38, 1995.

 

4. Çeviri : Aydın Ö. Serebrospinal sıvı kaçağı ve sefalosellerin endoskopik tedavisi. Sinüs Hastalıkları. Çeviri editörleri: Özkarakaş H , Yıldırım N. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul s:335-340, 2003.

 

5.  Aydın Ö. Boyun kitleleri. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi. Ed.Can Koç. Güneş Kitabevi. Ankara, s: 887-899, 2004.

 

6. Çeviri: Aydın Ö. Tiroid ve Paratiroid Bezlerin Cerrahisi. Larinks, Trakea, Özofagus ve Boyun Cerrahisi. Ed. Montgomery WW. Çeviri ed. Çetin Kaleli. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. S:388-409, 2004.

 

7.  Aydın Ö, Camcıoğlu A. Otolarengolojide Deney Modelleri. Cerrahi Araştırma. Ed. Nuh Zafer Cantürk, İskender Sayek. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul S:565-576, 2005.

 

8.  Aydın Ö, Camcıoğlu A. Geriatrik Otolarengoloji. Geriatri . Ed.Nejat Gacar. 

Contact
bottom of page