1. Işık AÜ, Berçin AS, Aydın Ö, Civelek B, Özgüler Z, Aktürk T. Cervical node metastases in squamous carcinoma of the larynx. Turkish Journal of Medical Research 11(2):101-105, 1993.

 

2. Aydın Ö, Akbaş Y, Erekul S, Anadolu Y, Esmer N. Larenksin spindle hücreli karsinoması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(3): 239-243, 1994.

 

3. Esmer N, Yılmaz O, Saatçı M, Berçin S, Aydın Ö. Boyun kitlelerinde tanı sorunları. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3(1): 42-45, 1995. 

 

4. Aydın Ö, Küçük B, Akbaş Y, Aktürk T. Larenks karsinomu ile kombine larengosel. KBB Postası 5: 46-48, 1996. 

 

5. Devge C, Aydın Ö. Gürültünün işitme sistemi üzerine yaptığı zararlı etkileri artırabilecek faktörler. TTB İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bülteni 4: 39-41, 1996.

 

6. Aydın Ö, Işık AÜ, Acar A, Cuhruk Ç. Larenks kanserlerinin preoperatif  T  evrelemesinde bilgisayarlı tomografinin değeri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 5(1): 60-63, 1997.

 

7. Akbaş Y, Acar A, Aydın Ö, Çalgüner M. Osseoentegre işitme cihazları ve orta kulak elektronik implantları. Klinik Bilimler & Doktor 6: 855-858, 1997.

 

8. Aydın Ö, Boyacı Z, Koca Ö. Dil apsesi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 2(2): 43-44, 1997.

 

9. Aydın Ö, Devge C, Üstündağ E, Keskin G, Oğuz A, Arslan A. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografilerinde anatomik varyasyonlar. KBB İhtisas Dergisi 5: 99-103, 1998. 

 

10. Işık AÜ, Aydın Ö, Avunduk MC. Tavşan nazal mukozasında Quercus Rubra poleninin etkisi. Karadeniz Tıp Dergisi 11: 1-2, 1998.

 

11. Öztürk SH, Aydın Ö, Kaçmaz M, Canbolat O. Nazal poliplerde adenozin deaminaz enzim aktivitesinin tayini. KBB İhtisas Dergisi 5(3): 198-200, 1998.

 

12. Üstündağ E, İşeri M, Aydın Ö, Keskin G, Kaur A. Giant cholesterol cyst of the temporal bone. KBB İhtisas Dergisi 5(3): 219-221, 1998. 

 

13. Aydın Ö, Üstündağ E, İşeri M, Oğuz A, Almaç A. Blom-Singer konuşma protezi ile total larenjektomi sonrası ses rehabilitasyonu. PTT Hastanesi  Dergisi 20(3): 138-141, 1998. 

 

14. Aydın Ö, Keskin G, Özkarakaş H, Üstündağ E, İşeri M. Maksiller sinüs hipoplazisi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 6(3): 157-160, 1998. 

 

  • Acar A, Aydın Ö, Ergün A, Gerçeker M. Larenjektomili hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası solunum fonksiyon testleri. Tıp ve Sağlık Dergisi 3: 122-126, 1999.

 

16. Üstündağ E, Aydın Ö, Boyacı Z, Keskin G, Kaur A. Wegener granülomatozis: Burun ve paranazal sinüs bulguları. KBB İhtisas Dergisi 6(1): 82-85, 1999. 

 

17. Keskin G, Oğuz A, Aydın Ö, Üstündağ E. Larengofarengeal reflüde klinik yaklaşımımız. KBB Postası 9: 8-14, 1999.

 

18. Özkarakaş H, Aydın Ö, Akdeniz Ö, Kansu L. Otozomal dominant sensorinöral işitme kaybı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 7(1): 6-10, 1999. 

 

19. Oğuz A, İşeri M, Özkarakaş H, Aydın Ö, Kansu L. Pediatrik ve adölesan yaş grubunda endoskopik sinüs cerrahisi. KBB Klinikleri 2: 89-93, 1999. 

 

20. Aydın Ö, Oğuz A, Özkarakaş H, Keskin G, Akdeniz Ö. Çocuklarda adenoidal hipertrofinin değerlendirilmesinde transnazal endoskopi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 7(1): 17-19, 1999. 

 

21. Aydın Ö, İşeri M, Akdeniz Ö, Özkarakaş H, Elçin C. Larenksin verrüköz karsinomu. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2(4): 263-266, 1999. 

 

22. İşeri M, Aydın Ö, Üstündağ E, Akdeniz Ö, Oğuz A. Larenks kanser cerrahisi sonrası sesin karşılaştırmalı akustik analizi. KBB İhtisas Dergisi 9(6): 146-150, 1999. 

 

23. Keskin G, Üstündağ E, Aydın Ö, Oğuz A, İşeri M, Ceylan S. Hipofiz tümörlerinde endoskopik transnazal  transsfenoidal cerrahi. PTT Hastanesi Dergisi 21(2): 97-100, 1999. 

 

24. Tuncel İ, Özkarakaş H, Akdeniz Ö, Aydın Ö. Orofarengeal topikal anestezinin sağlıklı kişilerde solunum fonksiyon testlerine etkisi. PTT Hastanesi Dergisi 21(2): 81-84, 1999. 

 

25. Akdeniz Ö, Aydın Ö, Özkarakaş H, Çiftçi E. Fonksiyonel boyun diseksiyonlarında internal juguler ven açıklığının değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 7(2): 153-156, 1999. 

 

26. Aydın Ö, Paksoy N, Özkarakaş H, Üstündag E, Tuncel İ. Tiroid nodüllerinin tanı ve tedavisinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin değeri. KBB Postası 9: 21-25, 1999.

 

27. Aydın Ö,  Özkarakaş H, Keskin G, Akdeniz Ö. Burun ve sinüs kaynaklı mukozal kontakt başağrıları. KBB Klinikleri 1(3):126-131, 1999. 

 

28. Özkarakaş H, Aydın Ö, Akdeniz Ö, Tuncel İ. Vertebrobaziler dolikoektazi. PTT Hastanesi  Tıp Dergisi 21:167-170, 1999.

 

29. Tuncel İ, Özkarakaş H, Aydın Ö, Dursun N, Dursun E, Akdeniz Ö. Romatoid artritin orta kulak kemikçik eklemleri üzerindeki etkilerine odyometrik ve impedansmetrik yaklaşım. PTT Hastanesi  Tıp Dergisi 21:145-148, 1999.

 

30. Ergün A, Acar A, Aydın Ö, Gerçeker M. Larenks kanserli erkek hastaların solunum fonksiyon testleri. Optimal Tıp Dergisi 13:10-12, 2000.

 

31. Aydın Ö. İlaç ototoksisitesi : mekanizması,  risk faktörleri ve önlenmesi. Sendrom 12(1): 24-32, 2000.

 

32. Kansu L, Aydın Ö, Keskin G, Almaç A. Çocuklarda akut otitis media sonrası timpanometrik değişiklikler. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 8(1): 28-31, 2000.

 

33. Üstündağ E, Boyacı Z, Keskin G, Aydın Ö. Sigara kullanımında tat duyusu değişiklikleri. KBB Klinikleri 2(1):15-18, 2000.

 

34. Keskin G, Üstündağ E, Ateşpare A, Aydın Ö. Ekstraglandüler Yerleşimli Warthin Tümörü. PTT Hastanesi Tıp Dergisi  22 (2):104-106, 2000.  

 

35. Müezzinoğlu B, Gürbüz Y, Aydın Ö, Keskin G. Larenksin Bazaloid Yassı Epitel Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu. KBB İhtisas Dergisi 8(4):326-329, 2001. 

 

36. Keskin G, Üstündağ E, Aydın Ö, İşeri M, Kansu L. Benign Vokal Kord Lezyonlarında Videolaringostroboskopinin Değeri. Türk Otolarengoloji   Arşivi 39(1):30-39, 2001.

 

37. Aydın Ö, Üstündağ E, Şengör A. Larenks kanserlerinde tümör yayılımının rijit endoskoplarla değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi 40(3): 185-188, 2002.

 

38. Boyacı H, Ilgazlı A, Çiftci E, Aydın Ö, Yıldız F, Büyükgöze B. Astmalı olgularda sinüzit ve rinit sıklığı ile paranazal sinüs patolojilerinde Water’s grafisinin tanı değeri. Akciğer Arşivi 3: 105-110, 2002.

 

39. Gündeş S, Akhan S, Aydın Ö, Vahaboğlu H, Almaç A.  Kronik sinüzitli hastalarda tedavi öncesi endoskopik girişim ile alınan orta meatus aerob kültürlerinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 17(4):415-18, 2003.

 

40. Aydın Ö, Yayla B, Mola F. Anjiotensin II reseptör antagonisti (valsartan) kullanımına bağlı anjioödem. KBB Forum 3(4);134-36, 2004.

 

41. Arslan A, Aydın Ö, Müezzinoğlu B, Akansel G, Sarısoy HT, Anık Y. Papillary carcinoma with abundant calcification within a thyroglossal duct cyst. KBB Forum 4(2):104-106, 2004.

 

42. Aydın Ö, Mola F, Köse N. Nazal sarkoidoz.  KBB Forum 4(3):143-146, 2005.

 

43. Aydın Ö, Ateşpare A, Üstündağ E. Erişkinlerde adenoidal hipertrofi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir (Kabul tarihi 04.07.2005). 

 

44. Şengör A, Aydın Ö. Tracheo-innominate artery fistula in a laryngectomized patient and review. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir (Kabul tarihi 21.02.2006).

 

45. Gürbüz Y, Aydın Ö, Almaç A. Tenascin expression patterns of salivary gland tumors: an immunohistochemical and comparative study.  KBB Forum 5(1):35-40, 2006.